Начало » Информация за рекламодатели

Информация за рекламодатели

 

Платформата Kursove-obiavi.bg Ви предлага следните възможности за реклама чрез БАНЕР и РЕКЛАМНО КАРЕ.

БАНЕР:

БАНЕРЪТ се показва на всички страници, от лява или дясна страна на съдържанието по реда на заявка към сайта.
Брой публикувани банери, максимум 10 бр.
Подреждането е автоматично по реда на публикуване.
БАНЕРЪТ е линк към вашия сайт.

Цени за БАНЕР с размер 190 на 190 пиксела:
- 7 календарни дни - 5 лв. ( за една публикация от подател)
- 15 календарни дни - 10 лв. ( за една публикация от подател)
- 30 календарни дни - 20 лв.
- Други срокове, по договаряне и индивидуална оферта, Info@kursove-obiavi.bg

 

Цени за БАНЕР тип, небостъргач с размер 190 на 380 пиксела:
- 7 календарни дни - 10 лв.
- 15 календарни дни - 15 лв.
- 30 календарни дни - 25 лв.
-  Други срокове, по договаряне и индивидуална оферта, Info@kursove-obiavi.bg

 

Графични изображения и снимки, препоръчителен размер:


- Размер на ИЗОБРАЖЕНИЕТО - квадрат, 190pх./ 190 рх.
- Размер на ИЗОБРАЖЕНИЕТО - небостъргач, 190 pх./ 380 рх.
- Формат на ИЗОБРАЖЕНИЕТО . jpg .png
Одобрението на дизайна на Безплатния БАНЕР се извършва в рамките на 24 часа от неговото подаване, с изключение на почивните дни и официалните празници.
Публикуването на Платените форми на БАНЕР се извършва не по-късно от 48 часа след заплащане на заявената такса, с изключение на почивните дни и официалните празници.

РЕКЛАМНО КАРЕ:

Рекламата се показва винаги на първа страница в сайта в средата на сайта.
При избор на рекламата Ви от потребител, съдържанието на рекламата се отразява на цяла, отделна страница в сайта, без да бъде напускан сайта.
Реклама в сайта Ви дава възможност за най-голям обем от информация.
Съдържанието на рекламата трябва да е насочено към разделите, НАУКАТА, ОБРАЗОВАНИЕТО, КУЛТУРАТА и СПОРТА.

Цени:
- 7 календарни дни - 10 лв. ( за една публикация от подател)
- 15 календарни дни - 15 лв.
- 30 календарни дни - 25 лв.
- Други срокове, по договаряне и индивидуална оферта, Info@kursove-obiavi.bg

 

Графични изображения и снимки:


- Размер на ИЗОБРАЖЕНИЕТО, 300 px. на 195 px.
- Формат на ИЗОБРАЖЕНИЕТО . jpg .png
- Размер на текста, не ограничен.
Одобрението на дизайна и текста на рекламата се извършва в рамките на 24 часа от неговото подаване за одобрение, с изключение на почивните дни и официалните празници.
Публикуването на РЕКЛАМА се извършва не по-късно от 48 часа след заплащане на заявената такса, с изключение на почивните дни и официалните празници.

УСЛОВИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ:

1. Регистрацията в сайта е задължителна за желаещите да публикуват информация за предстоящи курсове, обучения, рекламни банери и рекламни карета.

2. Вие декларирате, че всички публикувани от вас рекламни текстове и изображения са със съдържание което отговаря на политиката и целите на Kursove-obiavi.bg в областта на образованието, науката, културата и спорта.

3. Текстът съдържащ се в РЕКЛАМИТЕ и БАНЕРИТЕ трябва да е адресирано към организации, курсове, видове обучения, помощни образователни материали, учебници, помагала или технологични нововъведения.

4. Лого и запазени знаци на фирми и организации са допустими само ако те са собственост на рекламодателя.

5. Препоръчително е използването на изображения с високо качество на разделителна способност, при лошо такова, администрацията на сайта си запазва правото да поиска от рекламодателя редакция на изображението или видео-материала. При отказ, Kursove-obiavi.bg си запазва правото да не публикува некачествени изображения и видео-материали.

6. Размера на изображенията е видим във формата за попълване на заявка за реклама. Разрешени за ползване са изображения с разширения, (.png, .jpg) и размер упоменат по-горе.

7. Задължително изискване към съдържанието на снимковия и видео-материал е той да съответстват на политиката на сайта и общите условия за ползване.

8. Всички изображения и видео-материали преминават през одобрение от администрацията на сайта, преди да бъдат публикувани, включително и при редакция на вече одобрена реклама и банер. Редактиране е необходимо за извършване на корекции и отстраняване на грешки във вече публикувани БАНЕРИ и РЕКЛАМИ. В случай че редактираният не съответства на условията за ползване на сайта те няма да бъдат одобрен.

9. БАНЕРИТЕ и РЕКЛАМИТЕ не може да съдържа дискриминиращи текстове и изображения.

10. Не се допуска използване на БАНЕРИ и РЕКЛАМИ за популяризиране единствено на други сайтове съдържащи подобна на настоящия сайт информация.

11. Не се допускат съдържания с изисквания за присъединяване към социални медии, регистрации, участия в игри и други не отговарящи на политиката на сайта.

12. Не се допускат линкове към сайтове, социални мрежи, страници и имейли не съветващи на политиката на Kursove-obiavi.bg.

13. Вие се съгласявате, че ще използвате Kursove-obiavi.bg в съответствие с настоящите условия и действащото българско законодателство.

14. Вашата РЕКЛАМА и БАНЕР може да съдържа препратки към Вашия сайт при условие, че вашия сайт НЕ предлага съдържание в синхрон с целите и общите условия на Kursove-obiavi.bg

15. Текстове и изображения, които нарушават или не зачитат основни човешки, интелектуални или публични права, или каквото и да със сексистки, нецензурен, обиден, заплашителен, клеветнически, омразен или неприличен характер, което би могло да постави в неудобно положение или да оскърби трето лице.

16. Kursove-obiavi.bg запазва правото си да отстрани, поиска редактиране на рекламни карета и БАНЕРИ, които по своя преценка счита за неприемливи.

Kursove-obiavi.bg запазва правото си да откаже или прекрати предоставяната услуга в следните случаи:

1. Юридическото лице извършва сходни на настоящия сайт дейности.

2. Когато има подозрения за нарушаване условията на ползване.

3. Съдържанието в Kursove-obiavi.bg e собственост на Kursove-obiavi.bg и/или на неговите партньори, доставчици и клиенти. Вие не може да продавате, модифицирате, дистрибутирате или показвате не принадлежащо ви съдържание с публична или търговска цел под каквато и да е форма.

4. Публикуваните контакти на частни лица, фирми и обучаващи организации, могат да бъдат използвани единствено по предназначение, а именно кандидатстване по обявени обучения и предлаганите учебни пособия.

5. Вие се съгласявате да не използвате тези контакти по никакъв друг повод, включително, за маркетингови и промоционални цели.

6. С цел гарантиране надеждността и сигурността на услугата, Kursove-obiavi.bg запазва правото си да потърси съдействие от компетентните органи при груби нарушения на условията за ползване.

За нередности и въпроси: info@kursove-obiavi.bg