Начало » Информация за публикуващите обява

Информация за публикуващите обява

 

Безплатни обяви за предлаганите, учебни материали, учебни пособия и оборудване.

Всяка организация или физическо лице разполага с индивидуален профил в сайта, чрез който лесно и бързо може да управлява съдържанието на своите публикации.
За подробна информация на възможностите, правилата и условията за публикуване може да прочетете по-долу.
Класирането на обявите е по редана заявка в сайта.

РЕГИСТРАЦИЯ:

1.Регистрацията в сайта е задължителна за желаещите да публикуват информация за предстоящи курсове, обучения, рекламни банери и рекламни карета.

2. Регистрацията в сайта се извършва от бутона РЕГИСТРАЦИЯ така, че всеки регистриран потребител има достъп до персонален администратор и възможност да управлява съдържанието в персоналния си ПРОФИЛ.

3. Влизайки в своя профил вие можете да публикувате безплатни обяви, заявки за банери и реклама, а също така и да редактирате, изтриване и обновяване съдържанието на вашите обяви и потребителски профил.

4. При регистрация в Kursove-obiavi.bg се изисква информация за реално съществуващи податели. Ние използваме тази информация само за предоставяните услуги. Kursove-obiavi.bg се задължава да не предоставя тази информация на трети страни.

5. Регистрация в сайта е възможно както за фирми и организации така и за частни лица предлагащи обучение или продукти и услуги в областите, ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, КУЛТУРА и СПОРТ и не нарушаващи общите условия за публикуване на обяви в различните им форми.

6. Вие декларирате, че данните предоставени от вас при регистрация са верни и достатъчни.

7. С цел предоставяне на услугите е необходима комуникация между Вас и Kursove-obiavi.bg посредством имейл. Тази комуникация включва административни имейли, информация за нови функции и услуги от Kursove-obiavi.bg, информация за новини и ново съдържание.

УСЛОВИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ :

Срок на безплатна ОБЯВА, 30 календарни дни от датата на одобрение от администратор на сайта. Класирането на обяви е автоматично, по-реда на публикуване.

1. Продуктите и услугите в раздел БЕЗПЛАТНИ ОБЯВИ обхващат областите, НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ,КУЛТУРА и СПОРТ и не се допуска публикуване на обяви извън списъка с въведените категории.

2. За да предложите нова категория, може да изпратите вашето запитване на, info@kursove-obiavi.bg.

3. Вие декларирате , че сте се запознали с политиката и принципите на сайта.

4. Вие декларирате, че всички публикувани от вас обяви са за реални и актуални:

5. Задължително е информацията при регистрация в сайта да е коректно въведена.

6. Заглавието на обявата трябва да е конкретно наименование на продукт или услуга.

7. Съдържанието на обявата трябва да съответства на предлаганият продукт или услуга и да съответства на избраната категория.

8. Задължителни за попълване са всички абзаци маркирани с (*).

9. При публикуването на снимки е препоръчително използването на изображения с високо качество на разделителна способност, при лошо такова, администрацията на сайта си запазва правото да поиска от предлагащия обучение редакция на изображението. При отказ от страна на потребителя, Kursove-obiavi.bg си запазва правото да не публикува некачествени изображения и видео-материали.

10. Размера на изображенията е видим във формата за попълване на обявата. Разрешени за ползване са размери, (185 х 120 рх), формат (.png .jpg)

11. Задължително изискване към съдържанието на снимковия материал е той да съответства на политиката на сайта и общите условия за ползване.

12. Всички изображения и видео-материали преминават през одобрение от администратора на сайта, преди да бъдат публикувани, включително и при редакция на вече одобрена обява.

13. Не се допуска публикуването на повече от един продукт или услуга в една и съща обява.

14. Редактиране е необходимо при извършване на корекции и отстраняване на грешки във вече публикувани обяви. В случай че редактираната обява не съответства на условията за ползване на сайта или е подменена с обява за друга позиция, обявата няма да бъде одобрена.

15. Редактиране на заглавие се допуска с цел отстраняване на евентуални грешки, в рамките на 24 часа от публикуване на обявата, след което заглавието автоматично се запазва.

15. Не се допуска публикуване на обява с повече от едно населено място.

17. Не се допуска добавяне на населени места в текста на обявата различаващи се от посоченото в предвиденото за това поле.

18. Не използвайте заглавия само с главни букви.

19. Обявата не може да съдържа дискриминиращи текстове и изисквания.

20. Не се допуска използване на обяви с цел присъединяване към социални медии, регистрации, участия в игри и други различаващи се от политиката на сайта.

21. Не се допускат линкове към сайтове, социални мрежи, страници и имейли не съответстващи на политиката на Kursove-obiavi.bg

22. Вие се съгласявате, че ще използвате Kursove-obiavi.bg е в съответствие с настоящите условия и действащото българско законодателство.

23. Вашата обява не може да съдържа препратки към Вашия сайт, единствено с цел да го рекламира и с отсъствие на информация за предлаганите продукти и услуги.

24. Текстове и изображения, които нарушават или не зачитат основни човешки, интелектуални или публични права, или каквото и да със сексистки, нецензурен, обиден, заплашителен, клеветнически, омразен или неприличен характер, което би могло да постави в неудобно положение или да оскърби трето лице.

25. Kursove-obiavi.bg запазва правото си да отстрани, поиска редактиране или редактира обяви, които по своя преценка счита за неприемливи.

  Kursove-obiavi.bg си запазва правото да прекрати регистрацията в сайта при следните условия:

1.Когато Юридическо лице извършва сходни на настоящият сайт дейности.

2. Когато има подозрения за нарушаване условията на ползване.

3. Съдържанието в Kursove-obiavi.bg e собственост на Kursove-obiavi.bg и Вие нямате право да продавате, модифицирате, дистрибутирате или показвате съдържанието в сайта Kursove-obiavi.bg с публична или търговска цел под каквато и да е форма.

4. Публикуваните контакти на фирми, могат да бъдат използвани единствено по предназначението описано в общите условия. Вие се съгласявате да не използвате тези контакти по никакъв друг повод, включително, за маркетингови и промоционални цели.

5. С цел гарантиране надеждността и сигурността на услугата, Kursove-obiavi.bg запазва правото си да потърси съдействие от компетентните органи при груби нарушения на условията за ползване.

6. За допълнителна информация и въпроси свържете се с нас на редакционния имейл.

e-mail: info@kursove-obiavi.bg